Selecteer een pagina

Diensten

Fiscale Advisering

PS. Fiscaal Advies heeft ruime advieservaring:

Onderneming

 • Keuze voor rechtsvormen (BV | eenmanszaak | VOF | CV | maatschap | stichting)
 • Omzetting van eenmanszaak | VOF | maatschap naar een BV-structuur
 • Herstructureringen
 • Bedrijfsopvolgingen
 • Startende ondernemers
 • Scheidende ondernemers
 • Opzetten en ontvlechten van samenwerkingsvormen
 • Aan- en verkoop van ondernemingen

Belastingdienst

 • Begeleiding bij belastingcontrole
 • Vooroverleg
 • Onderhandelingen en sluiten van compromissen
 • Bezwaar- en beroepsprocedures

Onroerende zaken

 • Besparen van BTW en overdrachtsbelasting
 • Besparen van vennootschaps- en inkomstenbelasting
 • Aan- en verkoop van onroerende zaken
 • Bouwprojecten
 • Exploitatie van vastgoed
 • Keuze voor rechts- en samenwerkingsvormen

Personeel

 • Belastingvrije vergoedingen en gunstige beloningsvormen
 • Keuze voor dienstbetrekking of overeenkomst van opdracht
 • Werknemersparticipatie
 • Begeleiding bij belastingcontrole loonheffingen

Particulieren

 • Besparen van erf- en schenkbelasting
 • Oudedag en pensioen
 • Estateplanning
 • Eigen woning, hypotheek en levensverzekering
 • Complexe echtscheidingen
Juridische Contracten

We hebben veel ervaring met juridische contracten. Deze maken we op maat naar je wensen:

 

 • VOF | CV | maatschap
 • aandeelhoudersovereenkomst
 • koop/verkoop van een onderneming
 • managementovereenkomst
 • directiereglement
 • lening | cessie | schuldoverneming | kwijtschelding | borgstelling
 • huurovereenkomst
 • leaseovereenkomst
 • echtscheidingsconvenant
 • stamrechtovereenkomst
Jaarrekening & Administratie

We maken jaarrekeningen en zorgen voor administratieve begeleiding:

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • accountantsverklaringen (in samenwerking met een accountant)
 • prognoses en begrotingen
 • opstellen en beoordelen van financiële overzichten
 • opzetten en inrichten van administraties
 • tussentijdse overzichten per maand of kwartaal
 • kredietaanvragen

We kunnen ervoor zorgen dat cijfers van een accountantsverklaring worden voorzien.

Belasting-aangiften

PS. Fiscaal Advies maakt de volgende aangiften voor je:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • dividendbelasting
 • schenkbelasting
 • erfbelasting
 • omzetbelasting
 • loonheffingen
Salaris en Personeel

PS. Fiscaal Advies zorgt voor salarisadministratie en bijbehorend advies:

 • verzorgen van de complete salarisadministratie. Dit doen we in samenwerking met verschillende loonadministratiekantoren.
 • fiscale advisering bijvoorbeeld met betrekking tot belastingvrije vergoedingen en gunstige beloningsvormen
Cursussen
PS. Fiscaal Advies geeft cursussen aan medewerkers bij accountants- en administratiekantoren, assurantie-, advocaten- en notariskantoren. Deze cursussen kunnen in-company worden verzorgd of op een externe locatie.

Neem bij interesse contact met ons op, dan kunnen wij je meer over het cursusaanbod vertellen.

Quick Scan

PS. Fiscaal Advies biedt je de mogelijkheid om een Fiscale Quick Scan van uw onderneming (al dan niet in combinatie met uw privé-situatie) uit te laten voeren.

Neem bij interesse contact met ons op, dan kunnen wij je meer over de Quick Scan vertellen.

PS. Fiscaal Advies - Mercurion 32 - 6903 PZ Zevenaar - info@psfiscaaladvies.nl06 53997813