Selecteer een pagina

Diensten

Fiscale Advisering

PS. Fiscaal Advies heeft ruime advieservaring op de volgende gebieden:

Onderneming

 • Keuze voor rechtsvormen (BV/eenmanszaak/VOF/CV/maatschap/stichting)
 • Omzetting van eenmanszaak/VOF/maatschap in een BV-structuur
 • Herstructureringen
 • Bedrijfsopvolgingen
 • Startende ondernemers
 • Scheidende ondernemers
 • Opzetten en ontvlechten van samenwerkingsvormen
 • Aan- en verkoop van ondernemingen

Belastingdienst

 • Begeleiding bij belastingcontrole
 • Begeleiding bij informatieverzoeken
 • Het voeren van vooroverleg
 • Het voeren van onderhandelingen en sluiten van compromissen
 • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures

Onroerende zaken

 • Besparen van BTW en overdrachtsbelasting
 • Besparen van vennootschaps- en inkomstenbelasting
 • Aan- en verkoop van onroerende zaken
 • Bouwprojecten
 • Exploitatie van vastgoed
 • Keuze voor rechts- en samenwerkingsvormen

Personeel

 • Belastingvrije vergoedingen en gunstige beloningsvormen
 • Keuze voor dienstbetrekking of overeenkomst van opdracht (VAR)
 • Werknemersparticipatie
 • 30%-regeling voor personeel uit het buitenland
 • Begeleiding bij belastingcontrole loonheffingen

Particulieren

 • Besparen van erf- en schenkbelasting
 • Oudedag en pensioen
 • Vermogensplanning
 • Echtscheiding
 • Ontslagvergoeding (stamrecht-BV, stamrecht-banksparen)
 • Eigen woning, hypotheek en levensverzekering

Juridische Contracten

De dienstverlening van PS. Fiscaal Advies gaat verder dan fiscale advisering. Zo heeft PS. Fiscaal Advies veel ervaring met het opstellen van een ruim scala aan juridische contracten. Deze kunnen perfect op maat worden gemaakt naar de wensen van de partijen.

Bijvoorbeeld overeenkomsten op het gebied van samenwerking (VOF, maatschap, aandeelhoudersovereenkomst) of een op maat gemaakte overeenkomst voor de verkoop van uw onderneming.

Andere voorbeelden:

 • managementovereenkomst met directiereglement
 • pensioenbrief
 • arbeidsovereenkomst, detacheringsovereenkomst
 • akten van lening, cessie, schuldoverneming, kwijtschelding en borgstelling
 • huurovereenkomst voor bedrijfsruimte, woning of voor roerende zaken
 • leaseovereenkomst
 • licentieovereenkomst
 • sponsorovereenkomst
 • echtscheidingsconvenant
 • stamrechtovereenkomst

Jaarrekening & Administratie

Of u nu een eenmanszaak, VOF of BV heeft, PS. Fiscaal Advies kan voor u de jaarstukken samenstellen en zorgen voor een uitstekende administratieve begeleiding. Deze dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • het samenstellen van jaarrekeningen
 • het opstellen van de publicatiestukken
 • het opstellen en beoordelen van financiële overzichten
 • het opzetten en inrichten van administraties (ook online)
 • het invoeren en verwerken van administraties of dit begeleiden
 • het opstellen van tussentijdse overzichten per maand of kwartaal
 • het opstellen van prognoses en begrotingen
 • kredietaanvragen

PS. Fiscaal Advies kan ervoor zorgen dat stukken van een accountantsverklaring worden voorzien.

Ook kan PS. Fiscaal Advies zorgen voor interim-management op administratief en financieel gebied bijvoorbeeld bij tijdelijke uitval van administratieve, financiële en fiscale krachten.

Belasting-aangiften

PS. Fiscaal Advies kan voor u ondermeer de volgende aangiften en bijkomende werkzaamheden verzorgen:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • dividendbelasting
 • erf- en schenkbelasting
 • omzetbelasting
 • loonheffingen
 • aanvragen van toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag)
 • aanvragen van voorlopige teruggave/aanslag

Salaris en Personeel

PS. Fiscaal Advies kan zorgdragen voor de onderstaande diensten op het gebied van salarisadministratie en personeelszaken:

 • verzorgen salarisadministratie (o.a. loonstroken, aangifte loonheffingen, gegevens voor de pensioenfondsen). Dit doen we in samenwerking met loonadministratiekantoren.
 • arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • fiscale advisering bijvoorbeeld met betrekking tot belastingvrije vergoedingen en gunstige beloningsvormen

Cursussen

PS. Fiscaal Advies geeft cursussen aan medewerkers bij accountants- en administratiekantoren, assurantie-, advocaten- en notariskantoren. Deze cursussen kunnen in-company worden verzorgd of op een externe locatie.

Neem bij interesse contact met ons op, dan kunnen wij u meer over het cursusaanbod vertellen.

Quick Scan

PS. Fiscaal Advies biedt u de mogelijkheid om een vrijblijvende Fiscale Quick Scan van uw onderneming (al dan niet in combinatie met uw privé-situatie) uit te laten voeren.

Op basis van de jaarrekening(en) van uw onderneming en de belastingaangiften kunnen wij bepalen welke kansen er nog liggen en welke voordelen u daarmee zou kunnen behalen. Voorts wordt beoordeeld waar u risico’s loopt.

Neem bij interesse contact met ons op, dan kunnen wij u meer over de Quick Scan vertellen.

PS. Fiscaal Advies - Wielekescamp 26 - 6905 CK Zevenaar - info@psfiscaaladvies.nl06 53997813