Selecteer een pagina

PS. Fiscaal Advies

Uw Fiscale Partner

Actueel

De laatste fiscale acties voor 2021

Update 24 december 2021

 

 • In 2021 zijn de schenkvrijstellingen voor kinderen en kleinkinderen eenmalig € 1.000 hoger. Als u daar gebruik van wilt maken, moet u de schenking voor 31 december doen. De vrijstelling voor schenken aan kinderen is € 6.604 en aan kleinkinderen € 3.244. Deze laatste vrijstelling geldt ook voor “derden”. Let op: de jubelton (de woningschenkvrijstelling) wordt in 2022 nog niet afschaft. Volgens het regeerakkoord van Rutte IV wordt de afschaffing per 2024 in de plannen opgenomen
 • Heeft u personeel, let er dan op dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling (belastingvrije vergoedingen) in 2021 eenmalig hoger is: 3% van de loonsom (eerste € 400.000). In 2022 wordt het 1,7%.
 • Misschien is het handig om in 2021 nog een investering te doen of een voorgenomen investering over de jaargrens heen te tillen. Bij een totaalbedrag aan investeringen boven de € 2.400 is er recht op KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Boven de € 328.721 is er geen recht meer. Het bedrag per investering moet hoger zijn dan € 450 om hiervoor mee te tellen. Soms zie je het verrassende effect dat de extra investering “gratis” is of zelfs geld oplevert.
 • Heeft u (te)veel box 3 vermogen? Overweeg een (bij)storting in een spaar-BV of overboeking naar een bankrekening van uw onderneming of benut andere mogelijkheden. Let wel op de voorwaarden.
 • Als u een eigenwoningschuld heeft en box 3 vermogen, dan kunt u overwegen om voor 1 januari 2022 een gedeelte van uw hypotheek af te lossen.
 • Verliezen uit 2012 verdampen na 2021. De verliezen vanaf 2013 zijn onbeperkt verrekenbaar. Wellicht zijn er in uw situatie mogelijkheden om de verliesverdamping tegen te gaan.
 • U kunt nog een extra aftrekpost in 2021 creëren door lijfrentepremies in 2021 te betalen. Mits er fiscale aftrekruimte voor is. Dit kunt u (laten) berekenen.
 • Een andere mogelijkheid voor aftrek is om giften aan goede doelen nog in 2021 te betalen. In verband met de aftrekdrempel is het vaak handig om giften in 1 jaar te bundelen in plaats van over meerdere jaren te spreiden.
 • Studiekosten die u in 2021 betaalt, kunt u nog als aftrekpost meenemen. Studiekosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar. Daar gaat een nieuwe regeling voor gelden (STAP-budget).
 • Meld u tijdig aan voor BTW gerelateerde zaken zoals de KOR en het OSS systeem (voor goederen aan particulieren in andere EU-landen).
 • Is het nog aantrekkelijk om de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te behouden of wordt het juist aantrekkelijk om een fiscale eenheid aan te gaan? In 2022 wordt de lagere tariefschijf verlengd van € 245.000 naar € 395.000. Voor een verbreking moet het verzoek uiterlijk 31 december 2021 bij belastingdienst zijn. Voor het aangaan heeft u iets langer de tijd: dit verzoek heeft een terugwerkende kracht van 3 maanden.
 • Wilt u een onderneming inbrengen in een BV of een bedrijfsfusie uitvoeren met terugwerkende kracht? Het kan dan zinvol zijn om uiterlijk 31 december 2021 een intentieverklaring of voorovereenkomst bij de belastingdienst te laten registreren.
 • Laat uw voorlopige aanslagen tijdig aanpassen. Hiermee voorkomt u onverwachte aanslagen achteraf en belastingrente.
Kunnen wij u helpen?
Als u hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

PS. Fiscaal Advies - Wielekescamp 26 - 6905 CK Zevenaar - info@psfiscaaladvies.nl06 53997813